Služby

Naše společnost nabízí služby v oblasti

  • pogumování kovů,
  • pogumování nádrží a revize nádrží (HCl, FeCl3, NaOH, atd…) a zařízení (ohřívacích jímek, mořících van, atd…) na místě u zákazníka,
  • tryskání kovových povrchů,
  • nátěry kovových povrchů,
  • rozvody plastových potrubí,
  • průhledítka (dodávka, instalace),
  • výměny filtračních hmot (katexy, anexy, mixbedy, apod….),
  • trysky (dodávka, instalace),
  • Zkoušky těsnosti v souladu s Vodním zákonem č. 254/2001 Sb. a následných vyhlášek Odborně způsobilou osobou.

V současné době, i přes značný nárůst aplikací nových nátěrových systémů, ještě existuje značná část zařízení opatřených gumovou fólií, vyznačujících se dlouhodobou životností, kdy při pravidelných revizích a opravách dochází k prodlužování této životnosti a minimalizaci eventuálního zkorodování ocelového pláště.